Et inkluderende fellesskap for verdibasert utvikling

Ordenen bygger på fire grunnleggende verdier:

Sannhet – Kjærlighet – Renhet – Troskap​

Disse fire verdiene har avgjørende betydning for alt menneskelig samspill og for tillit mellom mennesker.

Et inkluderende fellesskap for verdibasert utvikling

Ordenen bygger på fire grunnleggende verdier:

Sannhet – Kjærlighet – Renhet – Troskap​

Disse fire verdiene har avgjørende betydning
for alt menneskelig samspill og for tillit mellom mennesker.

TEMPEL RIDDER ORDENEN

en sammenslutning av voksne menn.
samles regelmessig til ordensmessige møter.
formål: å utvikle sin egen karakter.
på kristen grunn i et rusfritt miljø.

Tempel Ridder Ordenens mål

er å samle menn for å arbeide i det godes tjeneste – til familiens, samfunnets og eget beste.

Formålet med ritualene og undervisningen er å hjelpe den enkelte til å utvikle sin personlighet og integritet ut fra de fire grunnverdiene sannhet, kjærlighet, renhet og troskap.

Ordenen vil støtte sine medlemmer til å utvikle sin egen karakter.

Med karakter mener Ordenen viljestyrke, selvdisiplin og utholdenhet.​

Dette oppnås gjennom felles opplevelser av ritualer, symboler og undervisning.

Vennskap og samhold, kombinert med det å være noe for andre, er fellesnevneren for det å være Tempelridder.

​Ordenen arbeider på kristen grunn i et rusfritt miljø

Våre ritualer bygger på innhold fra Bibelen, men Ordenen forutsetter ikke en uttalt bekjennelse fra medlemmene.​

Ordenen mener at det å leve rusfritt og å skape rusfrie miljø er forutsetningen for å etterleve de verdier Ordenen bygger på.

Rull til toppen