Et inkluderende fellesskap
for verdibasert utvikling

Ordenen bygger på fire grunnleggende verdier:

Sannhet – Kjærlighet – Renhet – Troskap​

Disse fire verdiene har avgjørende betydning for alt menneskelig samspill og for tillit mellom mennesker.

Et inkluderende fellesskap
for verdibasert utvikling

Ordenen bygger på fire grunnleggende verdier:

Sannhet – Kjærlighet – Renhet – Troskap​

Disse fire verdiene har avgjørende betydning
for alt menneskelig samspill og for tillit mellom mennesker.

TEMPEL RIDDER ORDENEN

er en sammenslutning av voksne menn
som samles regelmessig til ordensmessige møter.
Formål: å utvikle sin egen karakter,
på en kristen grunn i et rusfritt miljø.

TEMPEL RIDDERNES MÅL

er å samle menn for å arbeide i det godes tjeneste – til familiens, samfunnets og eget beste.

Formålet med ritualene og undervisningen er å hjelpe den enkelte til å utvikle sin personlighet og integritet ut fra de fire grunnverdiene sannhet, kjærlighet, renhet og troskap.

TEMPEL RIDDERNES VIRKE

Ordenen vil støtte sine medlemmer i å utvikle sin egen karakter

Med karakter mener Ordenen viljestyrke, selvdisiplin og utholdenhet.​ Dette oppnås gjennom felles opplevelser av ritualer, symboler og undervisning.

Vennskap og samhold, kombinert med det å være noe for andre, er fellesnevneren for det å være Tempelridder.

TEMPEL RIDDERNES GRUNNLAG

​Ordenen arbeider på kristen grunn i et rusfritt miljø

Våre ritualer bygger på innhold fra Bibelen, men Ordenen forutsetter ikke en uttalt bekjennelse fra medlemmene.​

Ordenen mener at det å leve rusfritt og å skape rusfrie miljø er forutsetningen for å etterleve de verdier Ordenen bygger på.

Facebook Posts

3 months ago

Tempel Ridder Ordenen
Gledelig jul ønskes dere alle.🥰 🎄2023 kommer med nye muligheter for medlemsskap. 🌤️ ... See MoreSee Less
View on Facebook

5 months ago

Tempel Ridder Ordenen
Tiden kommer, for Tempel Ridder Ordenen i Norge har den kommet til oss i 100 år.Vi har en spennende historie som vi gjerne deler med interessere. Ta kontakt og du kan kanskje bli en av oss. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Scroll to Top