Seglet for tempelet er laga ut frå skisser av Audun Hugleikson sitt segl. Han var frå Ålhus i Jølster, og var rekna for den mest lovkunnige mannen på den tida då Magnus Lagabøte laga landslov for Noreg. Det er ein rekonstruksjon som Selja Forlag fekk laga i samband med utgjevinga av boka om mannen. Han fekk det i gåve frå den skotske kongen på 1200-talet. Seglet er tilpassa ordenen ved triangelet i midten. Det symboliserer vern om den enkelte, familien og fedrelandet. Tempelet vil arbeide for sanning, kjærleik, reinleik og truskap.

Ved et møte i RT Audun Hugleikson i 2009 var medlemmer fra alle 12 grader tilstede. 

TEMPLETS BESØKADRESSE:
Møta er i OPUS-bygget i Odd Fellow-lokala
Halbrendsøyra 7
6800 Førde

Ved et møte i RT Audun Hugleikson i 2009 var medlemmer fra alle 12 grader tilstede. 

Mester: Johannes Nedrebø
Nordstrandvegen 802, 6823 Sandane
57 86 93 86 / 97 03 43 78
j.a.n@enivest.net

Sekretær: Jan Høisæther
Moldtaket 35, 6812 Førde
92 82 31 66
jan123kri@yahoo.no

Rull til toppen