HEKLA er en berømt vulkan på Island. Den ild som bor i vulkanens dyp kan symbolisere den kjærlighetsild og det broderskap som vår Orden bygger på.
Bildet i Templets segl viser vulkanen Hekla, som er et vakkert fjell. Vulkanens kraft symboliserer den viktige oppgave som vår Orden står for til alle tider.

TEMPLETS BESØKADRESSE:
Vikurhvarf 1, Kópavogur

Mester: Stefán Þór Kjartansson
Haukshólum 7, 111 Reykjavík
+354 557 1886 / +354 894 1360
stefan.spron@simnet.is

Sekretær: Ísleifur Árni Jakobsson
Fagrahjalla 68, 200 Kópavogi
+354 779 1661
isleifuraj@gmail.com

Rull til toppen