Ritualer og symboler

Med ritual menes: “fastsatt orden, forskrift for (religiøs) seremoni, formular for religiøs handling; vedtekt, skikk og bruk” (Iflg. Aschehougs konversasjons leksikon).
Ritualer er symbolske i den forstand at deres formbundne utforming uttrykker en dypereliggende åndelig mening.

Ritualer og symboler er ikke blitt til gjennom ordenslivet. I kirkene har de vært benyttet i uminnelige tider. Kirkemalerier betegnes som “de fattiges bibel”.  Vår tid synes etter hvert å miste kunnskapen om de klassiske symbolene.  Mennesket av i dag løper den risiko at man mister evnen til å uttrykke sine innerste eksistensielle behov gjennom symboler, og risikerer også å miste respekten for det hellige. Når man kritiserer ordensvesenet, er dette ofte et uttrykk for at man ikke forstår symbolikkens betydning for et menneske.

Tempel Ridder Ordenen arbeider med symboler og legender for å klargjøre ritualenes ulike budskap.  Metoden gjør det lettere å forstå moralske og åndelige sannheter.  Symbolene både skjuler og avslører, og får oss til å reflektere på en grundigere måte slik at vi aner og ser de innerste behovene som mennesket har. Hver og en kan begrunne sin egen relasjon til hva symbolene betyr, ut fra sin egen erfaring og bakgrunn.

Det konkrete, ytre og rastløse livet er ikke nok.  Vi må stille oss undrende over livets aller dypeste spørsmål og vilkår.  Undervisning omkring symbolene er et viktig hjelpemiddel der Tempel Ridder Ordenen vil hjelpe sine medlemmer til selverkjennelse og et dypere innhold i livet.

Rull til toppen