• Et inkluderende fellesskap for verdibasert utvikling.
  • Tempel Ridder Ordenens mål er å samle menn for å arbeide i det godes tjeneste – for samfunnets, familiens og eget beste.
  • Ordenen vil støtte sine medlemmer til å utvikle sin egen karakter.
  • Ordenen arbeider på kristen grunn i et rusfritt miljø.

Tempelridderordenen vil samle menn med etiske og sosiale interesser til et broderskap grunnlagt på kjærlighet, ansvar og pliktfølelse.

Tempelridderordenen legger ingen bånd på medlemmenes politiske eller religiøse oppfatning, men forutsetter interesse for ideelt arbeid og et ønske om å arbeide for høye etisk mål.

Tempelridderordenen vil inspirere medlemmene til trofast å delta i arbeidet med å omsette kjærligheten til Gud, sitt land og sin neste i ord og gjerning.

Tempelridderordenen tar stilling mot alle slags rusmidler. Ved innvielse i Ordenen lover hvert medlem å føre en rusfri livsstil, og etter beste evne motarbeide bruk av rusmidler i samfunnet. Dette er unikt sammenlignet med andre ordensselskap.

Tempelridderordenen har, som flere andre ordener, hentet idéer og arbeidsformer fra middelalderens ridderordener, og bygget videre på slike tradisjoner.

Tempelridderordenen oppfordrer sine medlemmer til å delta i aktiviteter som er til gagn for samfunnet vi alle er en del av og til vern om hjem og familie.

Tempelridderordenens medlemmer representerer et sosialt og et økonomisk tverrsnitt av samfunnet og har en sterk følelse av vennskap og samhørighet til Ordenens idealer.

Tempelridderordenen er ikke hemmelig. Ordenens lov er åpent tilgjengelig. Av pedagogiske årsaker hemmeligholdes det indre arbeidet. Det betyr at vi ikke avslører ritualenes innhold, og betydningen av symbolene som brukes for å levendegjøre Ordenens tankeinnhold. Dette er en arbeidsmetode som er allment kjent også i andre ordener.

Tempelridderordenens medlemsløfte inneholder en klar viljeserklæring om et livslangt medlemskap. Det finnes medlemmer som av forskjellige årsaker ikke lenger er aktive i Ordenen, men løftet om taushet blir allikevel stående som en moralsk forpliktelse.

Skroll til toppen