Templet fikk navnet Kong Haakon til heder og til minne om folkekongen Haakon VII, som under blodig strid holdt sitt avgitte løfte og valgspråk: “Alt for Norge”.
I Templets segl er TR-merket symbolsk satt inn i østgavlen på Stavanger Domkirke, mellom de to tårn, og knytter på den måten templet historisk til byen og kirken.

TEMPLETS BESØKADRESSE:
Møllegt 37, 4008 Stavanger

RT Kong Haakon holder sine møter i Godtemplarnes Hus i Møllegt. 37
Du finner plasseringen på kartet nedenfor.

RT Kong Haakon holder sine møter i Godtemplarnes Hus i Møllegt. 37
Du finner plasseringen på kartet nedenfor.

Mester: Trygve Weibell
Ausebakkv. 82, 4058 Tananger
51 69 00 10 / 90 69 00 10
rtkh@weibell.no

Sekretær: Hans Petter Moen
Andrew Smiths gate 23 A, 4024 Stavanger
91 31 88 25
hpe-moen@online.no

Rull til toppen