Kong Sigurd 1. Magnusson Jorsalfare (1090-1130) styrte Norge til gavn for land og folk. Han ble viden kjent for sin lange korstogsreise til Jerusalem.
Kong Sigurds kristne ideal symboliserer seg i merket ved de to kirkespir. Til høyre er det stabbur og et tre, som hver for seg representerer næringsgrunnlaget jordbruk og skogbruk i Telemark fylke.
Under Templet er Skiens byvåpen markert.

TEMPLETS BESØKADRESSE:
Gråtenmoen Terrasse 17 A

Riddergården ligger på Gråtenmoen mellom Skien og Porsgrunn

Riddergården ligger på Gråtenmoen mellom Skien og Porsgrunn

Mester: John Arne Hellingsrud
Østsideveien 94, 3275 Svarstad
33 12 82 32 / 90 61 09 27
john-arne@online.no

Sekretær: Bjørn Harald Moen
Torvmyrveien 32, 3734 Skien
35 59 64 53 / 95 08 59 04
bjornharald.moen@gmail.com

Rull til toppen