Sverre Sigurdsson (ca. 1150-1202) kom i 1176 til Norge fra Færøyene, der han var vigslet til prest. I 1177 ble han leder for birkebeinerne, og samme år hyllet som konge på Øreting i Trøndelag.
Sverres motstand mot stormennene og presteskapet førte til mange opprør mot ham. Han ble bannlyst i 1194, og i 1198 ble landet satt i interdikt av paven.
Kong Sverres navn har dype røtter i Trondheim. At han også talte til sine menn om alkoholens farer og forbannelser, har nok medvirket til at hans navn ble valt som Templets navn.
I seglet er gjengitt silhuetten av Nidarosdomen.

TEMPLETS BESØKADRESSE:
Arkitekt Ebbells vei 11, 7053 Ranheim

RT Kong Sverre holder sine møter i lokaler som de leier av Steinerskolen på Rotvoll, øst for Trondheim sentrum.
Bruk inngangen inne i gården ved minnehagen. Se bilde nedenfor.

RT Kong Sverre holder sine møter i lokaler som de leier av Steinerskolen på Rotvoll, øst for Trondheim sentrum.
Bruk inngangen inne i gården ved minnehagen.

Se ‘Egendefinert CSS’-koder under ‘Avansert’

M   – Bersvein Ofstad
Åsbygdveien 356, 7355 Eggkleiva
94 47 49 66  /  bersveinofstad@gmail.com

VM  – Leif Strøm
936 71 445  /  tr9647@yahoo.com

UM  –  Sverre Geir Ludwigsen
922 46 510  /  sv-geir@online.no

S   – <vakant>

CM  – Knut Grav
922 08 324  /  knutgrav@gmail.com

SKM – Henry Arnfinn Vangseng
911 68 202  /  henryav@halden.net

KN  – Reinhard P: Junghans
980 34 010  /  r.p.junghans@gmx.de

Møtekalender

I dag

Nidaros Ridder Kapitel

RT Kong Sverre segl

RT Kong Sverre i Trondheim

RT Tord Foleson segl

RT Tord Foleson i Verdal

I dag

Skroll til toppen