Sverre Sigurdsson (ca. 1150-1202) kom i 1176 til Norge fra Færøyene, der han var vigslet til prest. I 1177 ble han leder for birkebeinerne, og samme år hyllet som konge på Øreting i Trøndelag.
Sverres motstand mot stormennene og presteskapet førte til mange opprør mot ham. Han ble bannlyst i 1194, og i 1198 ble landet satt i interdikt av paven.
Kong Sverres navn har dype røtter i Trondheim. At han også talte til sine menn om alkoholens farer og forbannelser, har nok medvirket til at hans navn ble valt som Templets navn.
I seglet er gjengitt silhuetten av Nidarosdomen.

TEMPLETS BESØKADRESSE:
Arkitekt Ebbells vei 11, 7053 Ranheim

RT Kong Sverre holder sine møter i lokaler som de leier av Steinerskolen på Rotvoll, øst for Trondheim sentrum.
Bruk inngangen inne i gården ved minnehagen. Se bilde nedenfor.

RT Kong Sverre holder sine møter i lokaler som de leier av Steinerskolen på Rotvoll, øst for Trondheim sentrum.
Bruk inngangen inne i gården ved minnehagen.

Mester: Bersvein Ofstad
Åsbygdveien 356, 7355 Eggkleiva
94 47 49 66
bersveinofstad@gmail.com

Sekretær:  <vakant>

Skroll til toppen