Sverre Sigurdsson (ca. 1150-1202) kom i 1176 til Norge fra Færøyene, der han var vigslet til prest. I 1177 ble han leder for birkebeinerne, og samme år hyllet som konge på Øreting i Trøndelag.
Sverres motstand mot stormennene og presteskapet førte til mange opprør mot ham. Han ble bannlyst i 1194, og i 1198 ble landet satt i interdikt av paven.
Kong Sverres navn har dype røtter i Trondheim. At han også talte til sine menn om alkoholens farer og forbannelser, har nok medvirket til at hans navn ble valt som Templets navn.
I seglet er gjengitt silhuetten av Nidarosdomen.

TEMPLETS BESØKADRESSE:
Arkitekt Ebbells vei 11, 7053 Ranheim

RT Kong Sverre holder sine møter i lokaler som de leier av Steinerskolen på Rotvoll, øst for Trondheim sentrum.
(Inngang fra baksiden av den røde bygningen til høyre.)
Se detaljer på kartet nedenfor.

RT Kong Sverre holder sine møter i lokaler som de leier av Steinerskolen på Rotvoll, øst for Trondheim sentrum.
(Inngang fra baksiden av den røde bygningen til høyre.)
Se detaljer på kartet nedenfor.

Mester: Bersvein Ofstad
Åsbygdveien 356, 7355 Eggkleiva
94 47 49 66
bersveinofstad@gmail.com

Sekretær: Morten Husby
Nyveilia 104, 7072 Heimdal
91 52 22 03
morten@tanto.no

Rull til toppen