Hva skjer på et møte i Tempel Ridder Ordenen?

At folk er nysgjerrige og vil vite mer, er helt naturlig. I Tempel Ridder Ordenen ser vi på det som positivt. Det forteller nemlig noe om en gryende interesse for vårt arbeid.


En kveld i et Tempel i Norge er preget av stil og høytid når brødrene møtes. Det er noe høytidelig over det – særlig fordi brødrene har «kjole og hvitt» eller mørk dress på seg. Det er høytid fordi tempelmøtet i sin natur bidrar til å skape hverdagen om til høytid, men også fordi et møte i Tempelsalen kaller på alvor og gir rom for refleksjon.


Før tempelmøtet samles alle brødrene utenfor tempelsalen for å samle tanker og sinn før dørene til Tempelsalen åpnes, og Templets Mester ønsker velkommen.

Når dørene lukkes, kan ingen uvedkommende komme inn. I Templet konsentrerer vi oss om det rituelle innholdet. Brødrene er opptatt av de viktige ting i livet, hvordan man kan utvikle seg og om hvordan vi kan bli både bedre brødre og bedre medmennesker.


Tempelsalen er utstyrt på ulike måter alt etter hvilken grad møtet holdes i. Innvielsesgraden – 1. grad – har et annet innhold enn 5. og 6. grad. Ritualene er også ulike fra grad til grad. Hver enkelt broder bærer ordensdekorasjoner i samsvar med den grad han innehar.

Ikke noe av det som sies eller gjøres i tempelsalen er hemmelig, men det er lukket. Det må det være av pedagogiske hensyn, slik at den som skal gå gradene fra 1. til 10. grad – og kanskje lenger – får en ny opplevelse og kan gjøre nye erkjennelser i sitt eget liv for hver grad. Det er selve meningen i gradsystemet, som er et av Tempel Ridder Ordenens viktigste verktøy. Det er ritualene og symbolene i den enkelte grad som er grunnlaget for opplevelsene hver enkelt broder har i Tempelsalen.

Gjennom orden og struktur i tempelsalen og ellers vil Tempel Ridder Ordenen innby den enkelte broder til refleksjon, og gjennom det personlig utvikling. Det kreves et godt stykke arbeid om man skal lykkes.

Møtet inne i tempelsalen kan minne litt om en teaterforestilling der alle brødrene er aktører. De som ikke deltar i de ulike rituelle handlingene, er «statister».

Når tempelmøtet er over, fortsetter møtet i et annet rom med et Brodermåltid. Dette er den sosiale delen av møtet. Her kan det som skjedde under møtet i tempelsalen diskuteres, erfaringer utveksles og meninger møtes.

Vi kan si det slik at et møte i Tempel Ridder Ordenen er et hvileskjær hvor den enkelte broder kan få litt påfyll og hente overskudd til hverdagen.

Det er flere Templer i Norge. Tempelmøtene kan variere litt fra sted til sted, men den hovedstrukturen det her er gjort rede for er meget godt gjenkjennelig i alle Ordenens templer.

Skroll til toppen