Hva skjer på et møte i Tempel Ridder Ordenen?

At folk er nysgjerrige og vil vite mer, er helt naturlig. I Tempel Ridder Ordenen ser vi på det som positivt. Det forteller nemlig noe om en gryende interesse for vårt arbeid.

En kveld i et Tempel i Norge er preget av stil og høytid når Brødrene møtes. Det er noe høytidelig over det – særlig fordi Brødrene har «kjole og hvitt» eller mørk dress på seg. Det er høytid fordi Tempelmøtet i sin natur bidrar til å skape hverdagen om til høytid, men også fordi et møte i Tempelsalen kaller på alvor og gir rom for refleksjon.

Før Tempelmøtet samles alle Brødrene i rommet foran Tempelsalen for å samle tanker og sinn før dørene til Tempelsalen åpnes, og Templets Mester ønsker velkommen.

Når dørene lukkes, kan ingen uvedkommende komme inn. I Templet konsentrer vi oss om de rituelle handlingene og det som skjer. Brødrene er opptatt av de viktige ting i livet, hvordan man kan utvikle seg og om hvordan vi kan bli både bedre Brødre og bedre medmennesker.

Tempelsalen er utstyrt på ulike måter alt etter hvilken grad møtet holdes i. Innvielsesgraden – 1. grad – har et annet innhold enn 5. og 6. grad. Ritualene er også ulike fra grad til grad. Hver enkelt Bror bærer ordensdekorasjoner i samsvarer med hvilken grad han innehar.

Ikke noe av det som sies eller gjøres i Tempelsalen er hemmelig, men det er lukket. Det må det være av pedagogiske hensyn slik at opplevelsen for den som skal gå gradene fra 1. til 10. grad – og kanskje lenger – får en ny opplevelse og gjøre nye erkjennelser i sitt eget liv for hver grad. Hadde det ikke vært slik, hadde det ikke vært noen mening i gradsystemet som er et av Tempel Ridder Ordenen viktigste verktøy. De opplevelsene hver enkelt Bror har i Tempelsalen forsterkes ofte av grader, ritualer og symboler.

Tempel Ridder Ordenen vil gjerne innby den enkelte Broder gjennom orden og struktur i Tempelsalen og ellers til refleksjon og gjennom det personlig utvikling. Det krevet et godt stykke arbeid om man skal lykkes.

Møtet inne i Tempelsalen kan minne litt om en teaterforestilling der alle Brødrene er aktører. De som ikke deltar i de ulike rituelle handlingene, er «statister».

Når Tempelmøtet er over, fortsetter møtet i rom hvor det er Brodermåltid. Dette er den sosiale delen av møtet hvor det som skjedde under møtet i Tempelsalen kan diskuteres, erfaringer utveksles og meninger møtes.

Vi kan si det slik at et møte i Tempel Ridder Ordenen er et hvileskjær hvor den enkelte Broder kan få litt påfyll og hente overskudd til hverdagen.

Det er flere Templer i Norge. Tempelmøtene kan varier litt fra sted til sted, men den hoved-strukturen det her er gjort rede for er meget godt gjenkjennelig i alle Ordenens templer.

Rull til toppen