Templet har tatt navnet Olav Kyrre etter fredskongen og grunnleggeren av byen Bjørgvin, senere Bergen.
I Templets segl er  et stilisert bilde av Håkonshallen. Den ble oppført av kong Håkon Håkonsson og ble tatt i bruk i 1261. Fremdeles er den gamle Ridderhallen byens kjennemerke utad.

TEMPLETS BESØKADRESSE:
Krabbedalen 66, 5174 Loddefjord

RT Olav Kyrre leier lokaler i Odd Fellow Ordenen sin bygning i Loddefjord.
Templet har innredet sin egen tempelsal i bygget.

RT Olav Kyrre leier lokaler i Odd Fellow Ordenen sin bygning i Loddefjord.
Templet har innredet sin egen tempelsal i bygget.

Se ‘Egendefinert CSS’-koder under ‘Avansert’

M   – Carl-Tore Ellertsen
Grimstadneset 21, 5252 Søreidgrend
901 08 483  /  carltore68@gmail.com

VM  – Thor Sommerseth
Krohnegården 166, 5146 Fyllingsdalen
913 17 559  /  tasommer54@gmail.com

UM  – Jack Cseresnyes
Jakob Larsens vei 19, 5163 Laksevåg
934 01 188  /  j.cseresnyes@gmail.com

S   – Jan Erik Køhne
Stadionvei 9, 5162 Laksevåg
90 83 07 94 /  koehne@online.no

CM  – Helge Grøstad Fløisand
Vestre Vadmyra 35, 5172 Loddefjord
454 19 810  /  helgefl@online.no

SKM – Sven Ove Egeland
Våtemyrveien 6 a, 5347 Fjell
476 00 128  /  soegelan@gmail.com

KN  – John Karsten Husa
Johan Sverdrupsvei 13, 5063 Bergen
994 314 67  /  johnkarstenhusa@yahoo.no

FM  – Gunnar Wik
Amalie Skramsvei 29, 5036 Bergen
911 244 24  /  gunnarwik@me.com

Sendebud: Per Johannessen
Strandgt. 214, 5004 Bergen
95 06 57 93
perjohannessen42@yahoo.no

Sekretær: Kristen J. Øgaard
Unnelandsvegen 160,5288 Haukeland
97 02 24 95
kr-o@online.no

RT Olav Kyrres mesterråd 2023

Møtekalender

I dag

(IG)TG – Bergen + (!)

Recepsjon TG-møtet som var satt til 4.april, er flyttet til 18.april grunnet at resepiend er bortreist denne datoen. Dette møtet er omgjort til IG-møte

Bjørgvin Ridder Kapitel

RT Olav Kyrre segl

RT Olav Kyrre i Bergen

RT Kong Haakon segl

RT Kong Haakon i Stavanger

VT Kong Augvald segl

RT Kong Augvald i Haugesund

RT AUDUN HUGLEIKSON farge 20100604 liten

RT Audun Hugleikson i Førde

I dag

PRG – Førde

Møte med veksellesing samarbeid med Bjørgvin Ridder Kapitel og RT Olav Kyrre

Skroll til toppen