Templet har tatt navnet Olav Kyrre etter fredskongen og grunnleggeren av byen Bjørgvin, senere Bergen.
I Templets segl er  et stilisert bilde av Håkonshallen. Den ble oppført av kong Håkon Håkonsson og ble tatt i bruk i 1261. Fremdeles er den gamle Ridderhallen byens kjennemerke utad.

TEMPLETS BESØKADRESSE:
Krabbedalen 66, 5174 Loddefjord

RT Olav Kyrre leier lokaler i Odd Fellow Ordenen sin bygning i Loddefjord.
Templet har innredet sin egen tempelsal i bygget.

RT Olav Kyrre leier lokaler i Odd Fellow Ordenen sin bygning i Loddefjord.
Templet har innredet sin egen tempelsal i bygget.

Mester: Carl-Tore Ellertsen
Grimstadneset 21, 5252 Søreidgrend
901 08 483
carltore68@gmail.com

Sekretær: Jan Erik Køhne
Stadionvei 9, 5162 Laksevåg
90 83 07 94
koehne@online.no

Sendebud: Per Johannessen
Strandgt. 214, 5004 Bergen
95 06 57 93
perjohannessen42@yahoo.no

Sekretær: Kristen J. Øgaard
Unnelandsvegen 160,5288 Haukeland
97 02 24 95
kr-o@online.no

RT Olav Kyrres mesterråd 2022
Skroll til toppen