Tempel Ridder Ordenen er inndelt i fire organisatoriske nivå.
  1. Det Høyeste Tempel Det høyeste råd
  2. Stor Tempel Stor Tempel Mester Råd. Geografiske Provins Kapitler eller Ridder Kapitler
  3. Tempel Tempels Mester Råd
  4. Utpost Utpost styre

De to øverste nivåene benevnes Det Høyeste Tempel og Stor Tempel. Disse samles til rådslagning og valg av tjenestemenn under ordinære General Konvent som holdes hvert tredje år.

Skroll til toppen