RITUALER OG SYMBOLER

Tempel Ridder Ordenens møter i Tempelsalen er for en stor del bygget rundt ulike ritualer. Det er forskjellige ritualer for hver grad. Ordensritualer er symbolske uttrykk for en dypere åndelig mening.  Å forstå ritualene er ikke gjort i en håndvending. Derfor er det å være Tempelridder en langvarig prosess som krevet både tid og årvåkenhet.

Hva er så et ritual og et symbol? “Et ritual er å gjøre noe på samme måte hver gang, enten som sedvane eller etter en fastsatt ordning. For eksempel dåpsritualet i kirken. Det som blir sagt og det som blir gjort, døpefonten og vannet som blir brukt og korset som blir tegnet på barnets panne av presten. Vannet og korset er symboler. Eller nattverden, hvor alterringen, oblaten og kalken med vin vi drikker av, er symboler på fellesskapet med Jesus.” Konfirmasjonen har sine ritualer og begravelsen har sine. Alt dette er med på å skape gjenkjennelse og trygghet. Slik vil vi også at ritualene og symbolene i Tempelridderordenen skal fungere og virke; «limet» som knytter fellesskapet sammen til en enhet.

Ordenen arbeider bl.a. med legender for å klargjøre ritualenes ulike budskap. Ritualene både skjuler og avslører, og får oss til å reflektere – tenke over – hvem vi er. Dette krever at den enkelte er til stede med sin bevissthet i Tempelsalen under de rituelle møtene.

Når Tempelridderordenen ikke forteller om sine ritualer og symboler har det sin bakgrunn i at det er en lukket orden hvor det som sies og gjøres i Tempelsalen er en del av pedagogikken, en del av læreprosessen ved det å være Tempelridder. Hadde vi fortalt om våre ritualer og symboler, hadde ikke møtene i Tempelsalen hatt noen dypere hensikt.

Det er ikke noe som skjer i Tempelsalen eller ved våre ritualer og symboler som ikke tåler dagens lys. Vi inkluderer gjerne andre menn til å delta i vårt fellesskap og dele våre idéer om Sannhet – Kjærlighet – Renhet – Troskap innenfor en rusfri livsstil.

Skroll til toppen