Seglet viser “Hamar Domen“, en kirke som ble påbegynt i slutten av 11-hundretallet som sentrum for Hamar bispedømme. Til domen ble også knyttet kloster og katedralskole, og rundt alt dette vokste Hamar-kaupangen fram. Domen ble ødelagt under 7-årskrigen (år 1567).

Norges første folkehøgskole ble opprettet i Hamar i 1864 og den fikk navnet Sagatun. Den fikk stor betydning for nasjonalfølelse og kulturell utvikling i siste halvdel av 18-hundretallet, fram mot selvstendighet og unionsoppløsning med Sverige i 1905

TEMPLETS BESØKADRESSE:
Aluvegen 72, 2319 Hamar

RT Sagatun holder sine møter i Losjehuset Ajertun

RT Sagatun holder sine møter i Losjehuset Ajertun

Mester: Rolf Foss
Hauerseterveien 509, 2067 Jessheim
92 23 66 61
fossrolf@gmail.com

Sekretær: Jon Høyer
Brubakken 8, 2615 Lillehammer
99 31 34 63
j-hoeye@online.no

Skroll til toppen