Navnet SKIRINGSSAL er etter et lokalt historisk område av samme navn, forklart som “Den rene guden Inge’s område”.
Skiringssal var en handelsplass under vikingtiden (i årene 800-1050) og lå ved Kaupang, like øst for Larvik.
Seglet viser et vikingskip med Malteserkorset i råseilet

TEMPLETS BESØKADRESSE:
Øvre Torggate 1, 3256 Larvik

RT Skiringssals bygg “Riddergården” og møtelokale i Øvre Torggate 1

RT Skiringssals bygg “Riddergården” og møtelokale i Øvre Torggate 1

Mester: Knut Ole Sjølyst
Gonveien 3 A, H0102, 3261 Larvik
91 57 57 49
knole@hotmail.no

Sekretær: Trygve Seeberg Kjeldsen
Hedrumveien 1361, 3282 Kvelde
33 11 26 57 / 97 69 12 11
seeberkj@online.no

Rull til toppen