Helgenen St. Bernhards idealer knytter seg til skapertankens omfattende storhet. Hans mål gjennom selverkjennelse og gudfryktighet var å skape et åndens og fredens tempel på jorden.
Seglet viser elven og broen som forbinder de to bydelene hvor brødrene hører til.

TEMPLETS BESØKADRESSE:
Hotvedtveien 41, 3018 Drammen

RT St. Bernhard
har sine møtelokaler i Hotvedt Gård.

RT St. Bernhard har sine møtelokaler i Hotvedt Gård

Mester: Helge A. Solberg
Finn Blakstadsvei 76, 3021 Drammen
32 83 24 48 / 41 42 00 75
he-ants@online.no

Sekretær: Odd Bjønnes
Thams gate 10 B, 3016 Drammen
90 59 07 19
odd.bjonnes@start.no

Skroll til toppen