I Templets segl er et bilde av St. Georgs kamp mot draken.
Draken er symbolet på ondskapen.
Som symbol for ridderlighet og for kampen mot det onde har Templet i sitt segl festet bildet av St. Georg som overvinner draken.

TEMPLETS BESØKADRESSE:
Skaregt. 14, 6002 Ålesund

Midt i sentrum av Ålesund har RT St. Georg sine lokaler.
Vi eier bygården Skaregata 14 og har våre møter i Tempelsalen der.

Midt i sentrum av Ålesund har RT St. Georg sine lokaler.
Vi eier bygården Skaregata 14 og har våre møter i Tempelsalen der.

Se ‘Egendefinert CSS’-koder under ‘Avansert’


Mesterråd 2024Mesterråd 2021 – 2023

M   – Stig Rune Vatne
91 89 50 01 / vatnehus@hotmail.com

VM  – Sverre Kjemphol
91 68 92 90 / sverre@kjemphol.no

UM  – Jarle Konrad Fausa
92 43 66 06 / jarle.konrad.fausa@gmail.com

S   – Hans Erik Bull Enger
99 76 62 85 / bullern1@live.no

CM  – Øystein Dyb Hanssen
96 51 34 82 / oystein@helehurven.com

SKM – Arve Steinar Hatlen
90 93 29 99 / arve.hatlen@mimer.no

KN  – Atle Jomar Hole
91 74 37 61 / atlehole@online.no

FM  – Per Arne Hatlen
90 79 09 78 / pahatlen@online.no


SB   – Erling Olav Opdahl
91 89 50 38 / erling.opdahl@gmail.com

FVH – Svein Bodvar Løken
95 96 47 66 / sveinloeken@hotmail.no

UPS  – Atle Jomar Hole
91 74 37 61 / atlehole@online.no

KFV – Malvin Johan Bjørnestad
90 15 41 36 / malvinbjornestad@gmail.com

AVH – Hallvar Baade
90 10 54 95

Møtekalender

I dag

(IG) RG – Ålesund (!)

Dette møtet er endret fra et IG-møte til et RG-møte i stedet for det planlagte møtet 27. febr

PRG – Ålesund

Riddergradsmøte for templene i Molde og Ålesund

Møre Ridder Kapitel

MERKFARG

RT St. Georg i Ålesund

VT Stella Veritatis segl

RT Stella Veritatis i Molde

I dag

PRG – Ålesund

Riddergradsmøte for templene i Molde og Ålesund

Skroll til toppen