I Templets segl er et bilde av St. Georgs kamp mot draken. Draken er symbolet på ondskapen. Som symbol for ridderlighet og for kampen mot det onde har Templet i sitt segl festet bildet av St. Georg som overvinner draken.

TEMPLETS BESØKADRESSE:
Skaregt. 14, 6002 Ålesund

Midt i sentrum av Ålesund har RT St. Georg sine lokaler.
Vi eier bygården Skaregata 14 og har våre møter i Tempelsalen der.

Midt i sentrum av Ålesund har RT St. Georg sine lokaler.
Vi eier bygården Skaregata 14 og har våre møter i Tempelsalen der.

Mester: Stig Rune Vatne
Ikornnesvegen 9, 6222 Ikornes
70 25 32 95 / 70 25 52 00 / 91 89 50 01
stig.vatne@ekornes.no
vatnehus@hotmail.com

Sekretær: Hans Erik Bull Enger
Nakkevegen 5 D, 6014 Ålesund
70 14 62 51 / 99 76 62 85
bullern1@live.no

Sendebud: Hallvard Baade
Brisingvegen 5, 6230 Sykkylven
70 25 26 16 / 90 10 54 95

Sekretær: Atle Jomar Hole
Holevegen 50, 6220 Straumgjerde
70 25 07 49 / 91 74 37 61
atlehole@online.no

Rull til toppen