I Templets segl er et bilde av St. Georgs kamp mot draken.
Draken er symbolet på ondskapen.
Som symbol for ridderlighet og for kampen mot det onde har Templet i sitt segl festet bildet av St. Georg som overvinner draken.

TEMPLETS BESØKADRESSE:
Skaregt. 14, 6002 Ålesund

Midt i sentrum av Ålesund har RT St. Georg sine lokaler.
Vi eier bygården Skaregata 14 og har våre møter i Tempelsalen der.

Midt i sentrum av Ålesund har RT St. Georg sine lokaler.
Vi eier bygården Skaregata 14 og har våre møter i Tempelsalen der.


Mester: Stig Rune Vatne

Ikornnesvegen 9, 6222 Ikornes
91 89 50 01
vatnehus@hotmail.com

Sekretær: Hans Erik Bull Enger
Nakkevegen 5 D, 6014 Ålesund
70 14 62 51 / 99 76 62 85
bullern1@live.no

 Sendebud: Hallvard Baade

Brisingvegen 5, 6230 Sykkylven
90 10 54 95

Sekretær: Atle Jomar Hole
Holevegen 50, 6220 Straumgjerde
91 74 37 61
atlehole@online.no

Skroll til toppen