Velkommen til 90-års jubileum
i Ålesund 24. – 26. september

Som annonsert i TEMPEL RIDDEREN vil RT St. Georg samle brødre fra fjærn og nær for å feire at templet har hatt sitt virke i 90 år.
Frist for påmelding er satt til søndag 22. august.

Klikk på knappen nedenfor for å laste ned påmeldingsblankett.

WORD-dokumentet kan fylles ut på skjermen, (ikke på mobil) men må aktiveres før utfylling.
PDF-dokumentet må skrives ut og fylles ut manuelt

TEMPLETS BESØKADRESSE:
Skaregt. 14, 6002 Ålesund

Midt i sentrum av Ålesund har RT St. Georg sine lokaler.
Vi eier bygården Skaregata 14 og har våre møter i Tempelsalen der.

Midt i sentrum av Ålesund har RT St. Georg sine lokaler.
Vi eier bygården Skaregata 14 og har våre møter i Tempelsalen der.

Mester: Stig Rune Vatne
Ikornnesvegen 9, 6222 Ikornes
70 25 32 95 / 70 25 52 00 / 91 89 50 01
stig.vatne@ekornes.no
vatnehus@hotmail.com

Sekretær: Hans Erik Bull Enger
Nakkevegen 5 D, 6014 Ålesund
70 14 62 51 / 99 76 62 85
bullern1@live.no

Sendebud: Hallvard Baade
Brisingvegen 5, 6230 Sykkylven
70 25 26 16 / 90 10 54 95

Sekretær: Atle Jomar Hole
Holevegen 50, 6220 Straumgjerde
70 25 07 49 / 91 74 37 61
atlehole@online.no

Rull til toppen