Kong Olav II Haraldsson var konge i Norge 1015 – 1028, han ble drept i slaget på Stiklestad i 1030 og helgenkåret året etter av biskop Grimkjell.
Hans skrin i Nidarosdomen ble et av de viktigste pilgrimsmålene i Europa, og en av pilgrimsveiene gikk gjennom Østfold hvor templet ligger. Templet ble kalt opp etter helgenkongen fordi Eidsberg kirke er en Olavskirke.
Seglet viser portalen til denne kirken.

TEMPLETS BESØKADRESSE:
“Villa Nore”, Torggaten 19, 1850 Mysen

RT St. Olav leier lokaler av Odd Fellow Ordenen og holder sine møter i “Villa Nore” i Torggata 19 i Mysen.

RT St. Olav leier lokaler av Odd Fellow Ordenen og holder sine møter i “Villa Nore” i Torggata 19 i Mysen.

Mester: Bjarne Andersen
Bakkegata 37, 1807 Askim
92 04 66 35
bjarneha@online.no

Sekretær: Tormod Ropeid
Østliveien 13 F, 1811 Askim
90 74 33 41
tdrd@outlook.com

Rull til toppen