Stella Nova viser til den nye stjernen Tycho Brahe så i 1572, men også den nye stjernen på Tempel Ridder Ordenens himmel. Stjerneformen gjelder også murene og vollgravene rundt Gamlebyen i Fredrikstad.

Seglet viser en tempelport (eller vollport i bymuren) gjennom hvilken man ser den nye stjernen.

TEMPLETS BESØKADRESSE:
Farmannsgasten 13 B, 1607 Fredrikstad

RT Stella Nova har innredet sin tempelsal i en forretningsgård i sentrum av Fredrikstad. Adressen er Farmannsgate 13 B

RT Stella Nova har innredet sin tempelsal i en forretningsgård i sentrum av Fredrikstad. Adressen er Farmannsgate 13 B

Mester: Alfred Isaksen
Sorgenfri allé 3B, 1651 Sellebakk
98 12 73 18
alfred.isaksen@fredfiber.net

Sekretær: Gunnar Strøm
Steinrøysa 60, 1658 Torp
960 43 409
gunnar.strom2@gmail.com

Skroll til toppen