I norsk åndshistorie står navnet “Syvstjernen” for noe spesielt. Vekket av pietismens ånd dannet Thomas von Westen sammen med seks andre prester sin forening “Syvstjernen” i 1714 for å blåse liv i en åndelig døende kirke. Disse idealistene ble til en spydspiss for den åndsbølge som skulle reformere kirken og sette sine spor i folket like opp til våre dager.
De syv stjernene kan symbolisere Frihet til å gå mot alt ondt, Sannhet som utskiller alt falskt, Renhet, Barmhjertighet til hjelp og trøst, Rettferds sinnelag, Troskap mot idealet og Samvittigheten.
Seglet viser Bodø Domkirke. Bodø ble stiftsstad i det nye Sør-Hålogaland Bispedømme i 1952.

TEMPLETS BESØKADRESSE:
Storgaten 66, 8006 Bodø

RT Syvstjernen eier bygården i Storgata 66 og holder sine møter i tempelsalen der.

RT Syvstjernen eier bygården i Storgata 66 og holder sine møter i tempelsalen der.

Mester: Trygve Bardosen
Skjerstadvn. 9 A, 8003 Bodø
48 06 83 03
trygve.bardosen@gmail.com

Sekretær: Ragnar Kleiveland
Greisdalsvn. 55, 8028 Bodø
90 52 10 32
rag-kl@online.no

Skroll til toppen