Templer i Norge, Island og Færøyene

Det første Templet

Grunnenheten i ordenen er lokale templer. Det første templet i Norge var riddertemplet Noreg i Arendal som ble stiftet i 1922.[1] Stortemplet for Norge og Island (Nå: Stortemplet for Norge, Island og Færøyene) ble innstiftet i 1947 i Oslo. Det er i underkant av 1000 medlemmer. Det gis også informasjon om ordenen gjennom åpne møter.

Rull til toppen