Tord Foleson var Kong Olav den Helliges flaggbærer ved det store slaget på Stiklestad i år 1030. Dette regnes som tidspunktet for innføringen av kristendommen i Norge, til tross for at både kongen og hans merkesmann ble drept i slaget.
Seglet viser Tord Foleson som planter flagget for å samle kongens menn og vis hvor de skulle kjempe. Tempel Riddere skal også være flagg- og fanebærere. Tempel Ridder Ordenens idealer skal holdes høyt, selv i hård strid og kamp.

TEMPLETS BESØKADRESSE:
Misjonshuset, Gamlevegen 7, 7653 Verdal

RT Tord Foleson leier lokaler i Misjonshuset i Gamlevegen i Verdal og holder sine møter i tempelsalen der.

RT Tord Foleson leier lokaler i Misjonshuset i Gamlevegen i Verdal og holder sine møter i tempelsalen der.

Mester: Olov Bergstrøm
Lundvegen 10 B, 7620 Skogn
40 55 06 55
kallbo1@live.se

Sekretær: Roald Veimo
Jamtlandsveien 88, 7657 Verdal
95 10 76 45
roald.veimo@gmail.com

Skroll til toppen