Tord Foleson var Kong Olav den Helliges flaggbærer ved det store slaget på Stiklestad i år 1030. Dette regnes som tidspunktet for innføringen av kristendommen i Norge, til tross for at både kongen og hans merkesmann ble drept i slaget.
Seglet viser Tord Foleson som planter flagget for å samle kongens menn og vis hvor de skulle kjempe. Tempel Riddere skal også være flagg- og fanebærere. Tempel Ridder Ordenens idealer skal holdes høyt, selv i hård strid og kamp.

TEMPLETS BESØKADRESSE:
Misjonshuset, Gamlevegen 7, 7653 Verdal

RT Tord Foleson leier lokaler i Misjonshuset i Gamlevegen i Verdal og holder sine møter i tempelsalen der.

RT Tord Foleson leier lokaler i Misjonshuset i Gamlevegen i Verdal og holder sine møter i tempelsalen der.

Se ‘Egendefinert CSS’-koder under ‘Avansert’

M   – Olov Bergstrøm
Lundvegen 10 B, 7620 Skogn
40 55 06 55  /  kallbo1@live.se

VM  –  Reidar Vandvik
Skogheimvegen 15, 7605 Levanger
97180377  /  r-vand@online.no

UM  – Inge-Jostein Sundby
M.B Landstatsgate 1, 7650 Verdal
90501520  /  inge.jostein@outlook.com

S   – Bjørn Arild Aksnes
Rogntun 12, 7653 Verdal
41929252  /  inskjel@online.no

CM   – Aage M. Myklebust
Nessjordet 21, 7670 Inderøy
95995464  /  a-ma-myk@online.no

SKM  – Einar Vandvik
Jernbanegata 22 A, 7600 Levanger
90177716  /  einar.vandvik@gmail.com

KN Tor-Petter Abelsen
Volhaugvegen 54, 7654 Verdal
97142688  /  tor-petter@outlook.com

Møtekalender

I dag

Nidaros Ridder Kapitel

RT Kong Sverre segl

RT Kong Sverre i Trondheim

RT Tord Foleson segl

RT Tord Foleson i Verdal

I dag

Skroll til toppen