Kongespeilet er et litterært verk fra midten av 1200-tallet. Verket er skrevet som en dialog mellom far og sønn, og handler om gode seder og mannevett. Det er først og fremst en morallære, men under alt trer gudsfrykten frem.
I templets segl er plassert ett furutre. Treet finnes igjen i Kristiansands byvåpen, og skal vise at byen ble grunnlagt på en furumo.

TEMPLETS BESØKADRESSE:
Kirkegata 2, 4610 Kristiansand

RT Kongespeilet holder sine møter i leide lokaler sentralt i Kristiansand.
Frimurerordenen eier lokalene der også Mariaordenen holder sine møter.

RT Kongespeilet holder sine møter i leide lokaler sentralt i Kristiansand.
Frimurerordenen eier lokalene der også Mariaordenen holder sine møter.

Mester: Rune Børresen
Vallesverdveien 206, 4790 Lillesand
916 97 187
rune.borresen@gmail.com

Sekretær: Harald Møllen
Høietun 17, 4619 Mosby
90 12 58 47
hm@vabb.no

Rull til toppen